Connext arbetar med människor och för människor

Mål för assistans

Connext har tillstånd av Socialstyrelsen för att tillhandahålla personlig assistans.

Så här står det bland annat i vårt tillstånd:

”Verksamhetens mål är att erbjuda assistans som innebär en hög servicegrad som är individuellt anpassad till den assistansberättigades situation utifrån dennes önskemål och behov.

De assistansberättigades delaktighet och inflytande tillgodoses genom

verksamhetens grundtanke som bygger på att den assistansberättigade oftast vet bäst själv hur hon/han vill ha det även om man är beroende av andras hjälp.”

Socialstyrelsens beslut har Dnr 6.3.1-15359/2011
 

Mål för förvaltarskap och god man

Vi får vårt tillstånd av överförmyndarnämnden i Uppsala. Vårt arbete står under kontroll av överförmyndarförvaltningen. Att vi fått tillstånd beror på att vi bedömts kunna tillhandahålla professionellt stöd inom dessa områden. Om du har behov av god man eller förvaltare ansäker du hos överförmyndaren i din kommun.

Mål för namngivningsceremoni

AB Connext utformar sin verksamhet tillsammans med föräldrar och är lyhörda för önskemål. Målet är att det skall vara en minnesvärd ceremoni som alla deltagare skall känna sig nöjda med'