Connext arbetar med människor och för människor

Namngivning eller Barnvälkomnande

Att ge sitt barn ett namn

Att ge sitt barn ett namn regleras i namnlagen men det finns inte några formella krav på hur namngivningen och välkomstceremonin ska gå till. Mång känner det viktigt att släkt och vänner samlas när föräldrar ger offentlighet åt vilket namn den nyanlända människan ska få. Det nya livet kan då uppmärksammas och välkomnas på ett bra sätt.

Ofta ansvarar föräldrar för namngivningsceremonin.

Ibland kan det kännas naturligt att det finns någon som leder helheten i namngivningsceremonin, Vi tillhandahåller officiant som hjälper till med utformning och som kan leda ceremonin. Vid ceremonin kan släkt och vänner vara inbjudna. De kan också ibland hålla i delar av ceremonin. Syskon kan delta. Någon eller några faddrar kan utses.

Ceremonin

Ceremonin kan utformas fritt och vi gör detta tillsammans med föräldrar. Det viktigaste är att banet är i centrum och att känslorna för barnet får utrymme. Det är vanligt att tal, sång, diktläsning finns med och själva namnkungörelsen har sin givna plats. Här nedan ser du förslag på innehåll i en namngivningsceremoni man en del kan du välja ta bort för att i stället ta med annat.

Ett löfte, en dikt eller någonting om dina förhoppningar inför framtiden kan finnas med.

Officianten kan berätta om stjärntecknet och om det namn du valt

Ett inslag kan vara att införliva de fyra elementen, jord, eld, vatten och luft genom symboliska handlingar.

Ett trevligt minne kan vara hand och fotavtryck från den lille.

Andra delar av ceremonin kan planeras med vår officiant.

En välkomstfest i ditt hem kan vara det vanligaste men andra platser kan fungera bra.  Vissa kan välja en hyrd lokal medan andra vill vara på en vacker plats i naturen. AB Connext har sin hemort i Uppsala och har Uppsala och Enköping som närmaste städer.

Tag gärna kontakt med AB Connext för att planera mer inför välkomsatceremonin. Mejla thord@connext-se eller ring 0760 121000.