Connext arbetar med människor och för människor

Sol .gas .675x 325

Personlig assistans

Connext tillhandahåller personlig assistans för dig som tillhör persongrupp 2 inom LSS. För att du ska få assistans nära anpassat till dina behov och önskemål så kan du ringa oss: 076012100 eller mejla thord@connext.se

Connext arbetar enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.  Vi arbetar tillsammans med dem som tillhör vad lagen kallar personkrets 2.
De är enligt LSS personer som fått funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder.
Numera räknas också människor som fått Alzheimers sjukdom och frontallobsdemens in bland de som har rätt att få hjälp.