Vi tillhandahåller tjänster för personlig assistans i Uppsala län

 

Om du beviljas personlig assistans så kan vi skapa ett team som kan hjälpa dig     utifrån dina behov.  

Vi har  erfarenhet av att  arbeta med demens och stroke.

Du kommer att få vara med och påverka vilka assistenter som jobbar för dig.

Connext har utvecklat sitt sätt att arbeta och att möta människor utifrån erfarenhet och tillsammans med våra kunder.  Vi är medvetna om hur mycket tillgänglighet och bemötande betyder. Vi arbetar hela tiden för att möta våra kunders behov.

Våra medarbetare är erfarna. Vi utvärderar de tjänster vi utför och strävar efter att kunna erbjuda absolut högsta kvalitet på våra insatser. 

 

Connexts personal har relevant utbildning, kunskap och erfarenhet.

Extern utbildning kompletteras efter behov med intern utbildning.

Vi har dessutom tillgång till finsktalande personal.

 

 

 

Connext är godkända av Socialstyrelsen för

tillhandahållandet av personlig assistans.

Connext arbetar med människor och för människor

Foto: Johanna Nyholm