Vår bakgrund

 

Connext startade sin verksamhet 2010.

 

Redan 2004 började min fru visa tecken på att något inte var bra. Vi skyllde på det stressiga jobbet som sjuksköterska på sjukvårdsupplysningen.

 

Synen blev allt sämre och hon fick synhjälpmedel men till sist fick vi söka hjälp inom sjukvården och efter en mängd utredningar kom så diagnosen:

Alzheimers sjukdom.

 

I början kom hemtjänsten och när vi sedan beviljades LSS fick vi assistenter från hemkommunen. Många var duktiga men vi fungerade inte med alla och en del hade helt egna idéer om hur min hustru skulle leva med sjukdomen.

 

För att få mer självbestämmande beslöt vi att starta Connext och att anställa egna assistenter. Ett par från kommunen följde med.

 

Vi såg till att assistenterna fick handledning och mer utbildning. Med tiden har vi fått personal som vi trivs med och som trivs med oss. Målet är att vi ska ha bästa tänkbara personalstyrka och att de ska ha bästa tänkbara arbetsmiljö.

 

 Vi fick Socialstyrelsens godkännande som anordnare av personlig assistans och 2012 kunde vi erbjuda ytterligare en familj stöd.

 

Nu känner vi oss redo att hjälpa några fler.

 

Thord Andersson, VD Connext

Connext arbetar med människor och för människor

Foto: Johanna Nyholm