Våra mål

 

Connext har tillstånd av Socialstyrelsen för att tillhandahålla personlig assistans.

Så här står det bland annat i vårt tillstånd:

 

”Verksamhetens mål är att erbjuda assistans som innebär en hög servicegrad som är individuellt anpassad till den assistansberättigades situation utifrån dennes

önskemål och behov.

De assistansberättigades delaktighet och inflytande tillgodoses genom

verksamhetens grundtanke som bygger på att den assistansberättigade oftast vet bäst själv hur hon/han vill ha det även om man är beroende av andras hjälp.”

 

Socialstyrelsens beslut har Dnr 6.3.1-15359/2011

 

 

Vårt kvalitetsbegrepp

 

Kvalitet kan man prata mycket om. Vår strävan är att kunden ska uppleva sig ha en meningsfull vardag som skapar kvalitet och välbefinnande och att den enskildes

resurser tillvaratas på det sätt som han eller hon önskar.

 

Vi arbetar med ett kvalitetssystem där vi följer Socialstyrelsens regler för att följa upp kvaliteten i vårt arbete. Hos oss är all personal med i kvalitets- och

utvecklingsarbetet.

 

 

Miljöpolicy

 

Connext tar hänsyn till att jordens resurser är begränsade och att naturens förmåga att hantera den belastning som vi människor och vår teknik åstadkommer är

begränsad.

Denna miljömedvetenhet påverkar våra inköp.

Vi använder oss även av systematiskt arbetsmiljöarbete.

 

Connext arbetar hemma hos dig och det är alltid du som bestämmer över de inköp du vill göra

 

 

Connext arbetar med människor och för människor