Connext och LSS

 

Connext arbetar enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.  Vi arbetar tillsammans med dem som tillhör vad lagen kallar personkrets 2. 

De är enligt LSS personer som fått ett begåvningsmässigt funktionshinder efter

en hjärnskada i vuxen ålder.

 

Numera räknas också människor som fått Alzheimers sjukdom och

frontallobsdemens in bland de som har rätt att få hjälp.  Biståndshandläggare i din kommun och Försäkringskassan hjälper dig om du vill söka om att få assistans. Din läkare hjälper dig med att få nödvändigt läkarintyg.

 

Om du redan har assistans men känner att du vill byta assistansanordnare kan du vända dig till oss som kan hjälpa dig.

 

Enligt LSS ska verksamheten främja jämlikhet i arbetsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

 

Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes

självbestämmanderätt och integritet.

Connext arbetar med människor och för människor