Utbildning och handledning

 

Har du behov av att låta din personalgrupp få internutbildning och handledning?

 

Vi på Connext kan hjälpa dig med frågor kring demensutveckling, förhållningssätt, relationer, etik och annat som kan vara nyttigt och utvecklande för dig eller din

personalgrupp.

 

Vi hjälper dig även med eventuella frågor rörande LSS och stöd med ansökan.

 

Vi erbjuder till exempel utbildning och handledning om:

 

Naturligt åldrande

Hjärnans minnessystem

Vad är demens?

De vanligaste demenssjukdomarna

Hur går en demensutredning till?

Bemötande och omvårdnad

Matens betydelse vid demenssjukdom

Aggressivitet

Aktivering/stimulering

Salutogent arbetssätt

Anhörigas situation

Connext arbetar med människor och för människor